• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ SLM
  • การสมัครเรียน
  • หลักสูตรและการสอน
  • สมัครสมาชิก
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ตำรา
  • ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเรียน


    

            เข้าไปที่ http://www.logistics.ac.th/Site/sub.aspx
            กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบ และถูกต้อง
            แนบเอกสารประกอบการสมัคร และอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ
            กดยืนยันการสมัคร

      
               ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.logistics.ac.th/site/application-form.pdf
            กรอกใบสมัครให้ครบ และถูกต้อง
            นำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ 

             
                
                           สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง, นักศึกษา)                                                          จำนวน  2  ฉบับ
                           สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง, นักศึกษา)                                                        จำนวน  2  ฉบับ
                           สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา  หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน                      จำนวน  2  ฉบับ
                           รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                                                จำนวน  3  รูป
                      


โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499