สมัครเรียน

สมัครเรียนหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับสถานประกอบการ

Mobirise

เปิดสอนหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับสถานประกอบการ

สอนปฏิบัติการจริงและทฤษฎีในสถานประกอบ (IN-HOUSE)
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวางแผน ปฏิบัติการ และควบคุม

◈  ได้รับวุฒิบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
◈  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
◈  การันตีสามารถลดต้นทุนเฉพาะสาขาที่อบรมไม่น้อยกว่า 5%
◈  เนื้อหาสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
◈  เตรียมพร้อมในการเข้าชิงรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award:ELMAX)

คุณสมบัติสถานประกอบการที่สมัคร

เป็นสถานประกอบการ โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้าและนำเข้า - ส่งออก

พิเศษ!! รับสิทธิ์เข้าเรียนเพิ่มฟรีจำนวน 5 ท่าน
**คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรในตาราง

หลักสูตร ชั่วโมงการเรียนจำนวน (วัน) วิชาการ (วัน) กิจกรรมลดต้นทุน (วัน) จำนวน (คน) ราคา (บาท)รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการโลจิสติกส์1521961310310,000ดูรายละเอียด
การจัดการคลังสินค้า96114710220,000ดูรายละเอียด
การจัดการการขนส่ง96114710220,000ดูรายละเอียด
หลักสูตรทั้งหมดได้รับการอนุมัติและควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

SHARE THIS PAGE!

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
anl_style@hotmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Mobile: 063-218-4998
Fax: 02-175-3499

Mobirise web page software - Try it