สมัครเรียน

สมัครเรียนหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับที่ปรึกษา

Mobirise

เปิดสอนหลักสูตรที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain Logistics Consultant)

เปิดสอนหลักสูตรที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain Logistics Consultant) รุ่นที่ 2 

รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรละ 10-15 คนต่อรุ่น

👉หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์
👉ราคา 49,000 บาทต่อคน (สามารถแบ่งชำระได้ 4 งวด)
👉ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร 18 วัน ได้รับใบประกาศจากโรงเรียนและพร้อมขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฟรี !

👉บริหารงานและสอนโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล (FCILT, ESLog, CPIM, SCORMaster) และทีมงานอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และคุณวุฒิ

เนื้อหาหลักสูตร
1. ภาคทฤษฎี : 8 วัน
จรรยาบรรณและการทำงานของที่ปรึกษา รวมถึงทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในด้านนั้นๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวางแผน ปฏิบัติการ และควบคุม
2. ภาคปฏิบัติ (Workshop) : 10 วัน
เข้าวินิจฉัยและให้คำปรึกษาฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง อบรมประชุมกลุ่มย่อย และจัดทำรายงานวินิจฉัยให้คำำปรึกษา โดยมีผู้สอนให้คำแนะนำ

กำหนดเรียน
เรียนเฉพาะวัน เสาร์ 
โดย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

สถานที่เรียน
โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
เลขที่ 75 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

สามารถแบ่งชำระได้ 4 งวด

หลักสูตร จำนวนวันจำนวน / รุ่น (คน) ราคา / คน (บาท)
การจัดการโลจิสติกส์1810-1549,000
การจัดการคลังสินค้า1810-1539,000
การจัดการการขนส่ง1810-1539,000
หลักสูตรทั้งหมดได้รับการอนุมัติและควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

SHARE THIS PAGE!

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
anl_style@hotmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Mobile: 063-218-4998
Fax: 02-175-3499

Built with Mobirise free software